Vi påverkas

Vi påverkas inte bara av kosten vi äter utan av en mängd andra saker. Läs vidare...

◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊

Nu lanseras Strålskyddsstiftelsen – för bättre information om strålningens risker

Mikrovågsstrålningen har ökat lavinartat i vår miljö, framför allt på grund av den kraftiga expansionen av mobiltelefoni och trådlös teknik. Samtidigt visar forskningen på allvarliga risker för människan och miljön. Många av de sjukdomar som kan triggas av strålningen ökar, bland annat cancer och psykisk ohälsa. Läs vidare på MyNewsdesk 2012-12-27

◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊

Öppet brev till Livsmedelsverket

Livsmedelsverket varnar gravida från att äta insjöfisk på grund av höga kvicksilverhalter - men varnar inte för amalgamfyllningar i tänderna som läcker mer kvicksilver och som i minst lika hög grad som kvicksilver från fisk utgör risker för fostret. Tandvårdsskadeförbundet saknar ett helhetsgrepp från Livsmedelsverkets sida då det gäller kvicksilver och anser att verket ska varna gravida även för riskerna med amalgam. Brevet är också skickat till Livsmedelsverket. Läs vidare på Tandvårdsskadeförbundets hemsida 2012-12-19

◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊

Vaccin fortsätter skörda skador – Därför behövs Vaccin.me

DEBATT. Sajten Vaccin.me som samlar svenskars negativa erfarenheter av vaccin får in en ej sinande ström av fall där barn och vuxna blir sjuka av vaccin. Sajten Vaccin.me tycks röra upp ett mörkertal av vaccinationsskador som svenska myndigheter och vårdapparat inte vill se. Läs mer på Newsvoice 2012-12-17

◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊

Hormonstörande gift i kläder från kedjorna

Trots alla larm hittas fortfarande halter av det hormonstörande giftet nonylfenoletoxylat i nya kläder. En ny undersökning av Greenpeace visar att det fanns i 89 av de 141 klädesplagg som köpts in från en rad internationella klädkedjor i 29 länder. Läs mer på Expressen 2012-11-20

◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊

”Paracetamol hade inte godkänts i dag”

STORA HÄLSORISKER Alvedon framställs i reklamen som skonsamt. Men när SvD testade att äta maxdosen försämrades ett ­levervärde dramatiskt redan efter en vecka. ”Hade para­cetamoltabletter lanserats i dag hade de aldrig fått godkänt”, säger den ansedde forskaren Richard Sharpe. Läs mer på Svenska Dagbladet  2010-12-30

◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊

Ditt smink – en giftfälla

Aftonbladet hittade cancerframkallande ämnen – i helt vanlig kosmetika. 235 kilo under en livstid. Så mycket kosmetika använder medelkvinnan. Men ingen har kontrollerat krämerna och mascarorna. Trots att det är känt att skadliga ämnen används. Läs mer på Aftonbladet 2010-08-01

 ◊◊◊ ◊◊◊ ◊◊◊

 

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Vi påverkas

Kommentera