Politikersvar

1 mars 2013 gick en uppmaning ut om att vi ska informera våra politiker så att dessa, i sin tur, uppmanar Livsmedelsverket att se över sina offentliga kostråd. Här nedan kan du i kommentarerna publicera svar från din politiker. Kom-i-håg att berätta vilket parti politikern representerar. Jag publicerar e-post-adresserna till de som har svarat ifall någon vill fråga vidare/informera om något.

Brev till politiker KRG mars 2013

Svar från Paul Lindvall (M), Kommunstyrelsens ordförande, Linköping Paul.Lindvall@linkoping.se

CC: Ellison Peder; Rejdnell Lars; Johansson Tommy (Utbildningskontoret); Rosencrantz Catharina; Boberg Carina (Kommunstyrelsen);
Darell Linnéa; Andersson Jan Willy; Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret brevlåda

 

Hej Pia,

Jag har tagit del av dina synpunkter. De  överlämnas f k till berörda nämndkanslier.

Med vänlig hälsning,

Paul

Brev till politiker KRG mars 2013

Svar från Carl Fredrik Graf (M), Kommunstyrelsens ordförande, Halmstad carlfredrik.graf@halmstad.se

Tack för ditt brev. Jag tycker precis som du att bra mat är en förutsättning för god hälsa. I kommunen har vi uppmärksammat detta genom att göra satsningar på den mat som lagas i de kommunala restaurangköken. Mat från grunden är ett av de projekt vi har arbetat med, men vi har även höjt portionspriset och satsat på Matglädje för de äldre invånarna i vår kommun.Det är i vår roll som ansvarig för maten som serveras i de kommunala verksamheterna, som jag ser att vi har ett ansvar och en möjlighet att påverka kvaliteten och näringsriktigheten på maten.Jag bedömer inte att vi som kommun kan ta fram egna kostråd, utan vi får förhålla oss till och förlita oss på de nationella riktlinjerna.

Med vänliga hälsningar

Carl Fredrik Graf

Brev till politiker KRG mars 2013

Svar från Suzanne Åkerlund (fp), Kommunråd, Halmstad suzanne.akerlund@halmstad.se

Hej Ulrika och tack för ditt mail med alla länkar till intressant läsning.Jag vad ska jag säga? Här finns så mycket att göra och jag har själv levt tillsammans med en diabetiker och vet hur man kan hålla det i schack med en låg-GI kost. Men frågan är nationell och långt över mitt huvud som kommunpolitiker.  Vi får inte i kommunen gå emot livsmedelsverket i produktionen av våra offentliga måltider.Vi tog ett grepp för några år sedan att få bort det synliga och uppenbara sockret ur barnens skolvärld och blev ganska förlöjligade. Ska nog ta ett nytt varv på det ärendet…….

Tack för ditt engagemang

Hälsningar  Suzanne

 Brev till politiker KRG mars 2013

Svar från Emilie Schelin  Politisk sekreterare till riksdagsledamot Lars Beckman (M) emilie.schelin@riksdagen.se

Hej! Jag jobbar som politisk sekreterare till riksdagsledamot Lars Beckman (M) och enligt uppdrag från honom kommer här Moderaternas hållning i frågan:Generellt sett ligger de offentliga kostråden utanför politikens ramar. Det är frågor som handhas av berörd myndighet, i detta fall Livsmedelsverket. Kostråd bör fattas av experter inom området och vi känner god tillförsikt i att Livsmedelsverket har god kunskap i frågorna. Det presenteras kontinuerligt nya rön kring kost och hälsa, och ibland går åsikterna isär inom forskningen. Det är många olika intressenter i dessa frågor och vissa kan välja att lyfta fram den forskning som bäst styrker deras teorier. Därför är det viktigt att kostråden från Livsmedelsverket bygger på fakta och inte på nya rön som inte har utretts tillräckligt.

Med vänliga hälsningar

Emilie Schelin
Politisk sekreterare 

Brev till politiker KRG mars 2013

Svar från Johan Linander Riksdagsledamot för Centerpartiet, södra Skånes valkrets, Vice ordförande justitieutskottet johan.linander@riksdagen.se

Hej, jag har fått svar från min kollega i Socialutskottet Anders W Jonsson som skriver att han följer diskussionen noga:  "Det råder en intensiv debatt för närvarande där ledande forskare har olika uppfattningar. Även om jag som riksdagsledamot har synpunkter så måste det vara myndigheten, i det här fallet Livsmedelsverket, som ytterst gör värderingen av den rikliga flora av vetenskapliga artiklar på området och drar slutsatser därav. "Man kan ju också säga att det är råd och råd behöver inte följas.

Mvh Johan Linander

Brev till politiker KRG mars 2013

Svar från Anders W Jonsson Riksdagsledamot ( c ) anders.w.jonsson@riksdagen.se

Hej Mia!

Jag har själv som barnläkare tagit aktiv del av kostråden under många år. De har vid upprepade tillfällen blivit föremål för intensiv debatt inom forskarsamhället. Vid vissa tillfällen har det lett till ändringar, vid andra tillfällen har man efter ytterligare forskning kunnat visa att kostråden är vetenskapligt grundade.Det viktiga är att man uppfattar råden som just råd och inget annat.Jag tror inte råden skulle bli bättre om vi som politiker skulle lägga oss i hur de var utformade. Det vi kan göra är att via regeringen ställa skarpa krav på att de ska vara starka förankrade i vetenskap.

Min erfarenhet från vetenskap och forskning ger vid handen att  den världen, liksom den politiska,präglas av att starka åsikter bryts mot varandra.

Med vänliga hälsningar

Anders W Jonsson

   Brev till politiker KRG mars 2013

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera