… att citera från KRG

Du får citera kortare stycken från denna sajt om du följer reglerna kring citaträtt. Du får alltså inte citera i "utsmyckningssyfte" och det får inte vara ett alltför långt citat.

Källan ska alltid anges och det ska inkludera

  • adressen till inlägget/sidan
  • skribentens fullständiga namn
  • gärna datum då det skrevs
Till exempel kan du skriva så här:

I dagens inlägg på kostradagivarna.se kan vi läsa att "...det får inte vara ett alltför långt citat" (https://www.kostradgivarna.se/om-att-citera-krg/ Pia Nyberg 20121015).

OBS! När man citerar någon ska man återge en text exakt. Du får alltså  inte rätta stavfel till exempel! Du ska heller inte använda  kursiv text (alltså att texten lutar så här) om inte originalet har kursiv text.

Läs mer detaljer om lagen här.

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera