Författararkiv: Lars Bern

Profilbild

Om Lars Bern

Jag har disputerat vid Chalmers och jag är ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin. Jag har varit yrkesverksam som företagsledare i ett antal börsföretag. Mitt stora intresse i livet har varit naturvetenskap. Jag har skrivit ett halvdussin debattböcker och två romaner.

4 Kommentarer

Tre av världens största industrier är livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och vårdsindustrin – Big Food, Big Pharma och Big Care. När jag studerar deras utveckling får jag en kuslig förnimmelse av att det rör sig om tre stora invasiva tumörer i samhällskroppen. De lever i symbios med varandra och har tillsammans en ofattbart stor och växande makt över våra liv.

Utvecklingen började 1977 med de amerikanska kostråden om att undvika kolesterol och andra fetter i kosten. En rad naturliga födoämnen som människan är genetiskt anpassad till stämplades på pseudovetenskapliga grunder som hälsovådliga. För att undvika fetterna i den naturliga maten måste den genomgå industriprocesser som tog bort det feta. Detta blev startsignalen för framväxten av den multinationella Big Food industrin. Vi blev beroende av industrimat för att kunna undvika det feta. Eftersom lågfettmat tappar sin smak, började industrin tillsätta kemikalier och billigt socker i olika former. Vi vet sedan vad som hände. Efter 1977 börjar den lavinartade ökningen av den metabola sjukligheten som vi ser resultatet av idag. Big Food fick total makt över vår kosthållning och introducerade därtill en massa skräpmat som de producerade med billiga fettfria råvaror, mestadels socker och andra kolhydrater. Skräpet som idag upptar 60-80% av golvytan i våra matmarknader genererar spektakulära vinster i alla led av Big Food. I dagarna har Coca-Cola, det värsta av alla skräpföretagen, dragit igång en plakatkampanj där de skryter med att deras sockerstinna hälsovådliga dryck bara innehåller naturliga smakämnen och inga konserveringsmedel. Alla som syltat vet att socker är just ett konserveringsmedel.

Trots välfärd och förbättrade levnadsomständigheter ökar behovet av sjuk- och äldrevård och Big Care sväljer därför allt mer av våra gemensamma resurser. Orsaken är den snabbt stigande metabola sjukligheten som främst orsakats av den växande konsumtionen av industrimat från Big Food. Stora delar av etablissemanget inom Big Care hävdar utan vetenskaplig evidens, att den ökande sjukligheten beror på för höga halter av förment farligt kolesterol i blodet p.g.a. för fet mat. Till deras hjälp har Big Pharma tagit fram svindyra preparat för att undertrycka och dölja symptomen på den metabola sjukligheten såsom högt blodsocker, högt blodtryck, högt kolesterol, åderförkalkning och demens. Eftersom de inte botar det onda utan bara döljer det, måste patienterna stå livslångt på preparaten med övermedicinering som följd. Man tillhandahåller även cellgifter för att bekämpa den cancer som trivs i de metabolt sjuka. Detta leder till en spektakulär tillväxt av försäljning och vinster inom Big Pharma. De har hittat en guldkalv som de vårdar ömt, samtidigt som de prioriterat ner forskning som har som mål att bota sjuka. Varför tror ni att det snart inte finns något verksamt ...läs vidare

9 Kommentarer

Det är 60 år sedan folkmördaren Stalin dog. Det ger mig anledning att reflektera över faran med att vetenskap styrs för att uppnå bestämda politiska syften. Det mest kända historiska exemplet var den s.k. Lysenkonismen.

Den ukrainske forskaren Trofim Lysenko förfäktade i början av 1900-talet en hypotes utan vetenskaplig evidens, om att förvärvade egenskaper kunde gå i arv och att man därför kunde lära såväl växt- som djurarter att leva i en för dem främmande miljö och att denna miljöanpassning sedan skulle ärvas av nästa generation. Denna hypotes passade Stalins intentioner perfekt, när han skulle skapa den s.k. Sovjetmänniskan. Lysenkos pseudovetenskap upphöjdes således trots avsaknad av evidens, till Sovjetstatens uppfattning och ledde till att all traditionell evidensbaserad forskning kring genteknik förbjöds.

Den enorma satsning som gjordes på jordbruket baserat på Lysenkos hypotes ledde senare till historiens kanske största skörde- och miljökatastrof. Satsningen var en bidragande orsak till omfattande svält och död i Sovjetunionen och Kina. Bara Maos Det Stora Språnget orsakade att tiotals miljoner människor svalt ihjäl pga helt felslagna skördar.

En man som bekämpade den här pseudovetenskapen var Unescos förste generalsekreterare Julian Huxley. I boken Sovjet och Vetenskapen (1950) skriver han ”…att Lysenko och hans anhängare inte är vetenskapliga i ordets egentliga mening. De använder inte vedertagna vetenskapliga metoder, underkastar inte sina resultat normal vetenskaplig kritik och publicerar dem inte på ett sätt som möjliggör en vetenskaplig värdering av dem. De rör sig i en annan idévärld än vetenskapsmännen och diskuterar inte på ett ...läs vidare