Författararkiv: Gunilla Höög

Profilbild

Om Gunilla Höög

Gunilla Höög är certifierad addiktolog och beroendeterapeut. Hon har erfarenhet och kompetens som rådgivare i olika former av beroendetillstånd. Samt diplomerad kostrådgivare i kognitiv metod. Gunillas specialinriktning är sockerberoende och sex- och kärleksberoende. Hon är verksam i Motala i sitt företag Ny Livsstil i Östergötland.

Ni som har följt mina tidigare inlägg den här veckan (”När socker är en drog”, ”När sex och kärlek är en drog”,  ”Grundorsaker, utagerande, tillfrisknande" och    ”Obalans i biokemin”) så har jag i dag tänkt avsluta mina blogginlägg som gästbloggare hos Kostrådgivarna med att ge lite exempel på hur mitt sex- och kärleksdysberoende tidigare såg ut. Detta gör jag genom att ge några utdrag och exempel ur min självbiografi ”Brustna Illusioner – När sex-och förälskelser är ett missbruk och beroende”.

Närings- och njutningsberoende (socker, mat, sex)

Drogen progredierar:

Sandra förstod inte att detta var ett självskadebeteende, då hon förknippade smärta med förälskelse. Ju ondare förälskelsen kändes, ju mer förälskad trodde Sandra att hon var. Kanske hade hon blivit beroende av att känna denna förälskelsesmärta, då det var bara då hon kände sig levande? Hon kunde inte tyda sina känslor, inte veta vad hon kände, om inte denna smärta fanns. Men trots att hon hade lovat sig själv att göra annorlunda denna gång, så att allt mellan henne och Mike skulle bli annorlunda, blev det inte så.

Det blev istället värre.

Tillfällig smärtlindring genom kickar – ger alltid dippar – det är priset man får betala att vara kicksökande – efter kicken kommer alltid dippen – abstinensen, deppigheten, dålig självkänsla – som gör att man vill tillbaka till kicken igen – till välmåendet och man börjar om igen. En beroende vill aldrig ha tråkigt – aldrig vara i olusten – vill tillbaka till lusten  - kicken igen hela tiden.

Till slut när beroendet – progredierar – d v s kräver mer och mer för att uppnå samma effekt – är man längre tid i dippen – abstinensen – det dåliga måendet - än i den korta kicken. Man kräver större och större doser – nya ...läs vidare

2 Kommentarer

Nu fortsätter jag mina blogginlägg denna vecka med att idag skriva om ”Obalans i biokemin” och utlopp i olika beroende som detta kan ge.

Jag har under åren i tillfrisknandet fått mer och mer insikt om hur viktigt det är att ha biokemisk balans för att må bra och inte trigga igång olika utlopp i beroendesjukdomen. Jag vill här berätta lite olika episoder som jag själv har känt när jag haft obalans i biokemin, när jag inte har ätit som jag borde, när jag inte ätit det som är bra för mig. Jag har lärt mig att inte slå på mig själv när jag gör en avstickare från min matplan. Jag har lärt mig att hantera det dåliga måendet med att resa mig igen. Men givetvis titta inåt och analysera vad jag gjort, för att lära mig att känna mig själv bättre och göra annorlunda.

Jag tror inte man ska älta för mycket i det som går snett, utan istället titta på vad som fungerar. Släpp taget om ”slipparna” och fokusera på det som är rätt istället. Alla har sina verktyg som fungerar, då vi alla är biokemiskt olika (och ändå lika) men så här är det för mig:

Obalans i hjärnans belöningssystem
-  vid sex- och kärleksdysberoende

De beståndsdelar som finns i ett sexuellt dysberoende eller kärleksdysberoende är desamma som finns i alla dysberoenden: tvångsmässighet, att fortsätta trots negativa konsekvenser och tankemässigt upptagenhet eller besatthet. Som alla beroenden orsakar förälskelsedysberoende en obalans i hjärnans belöningssystem. Den som är sexuellt dysberoende sexualiserar olika känslor på ett ohälsosamt sätt. Den sexuellt dysberoende utvecklar ett självskadebeteende. Det som till en början kanske kändes lustfyllt, spännande och skönt sker efter hand på ett tvångsmässigt sätt. Även förälskelsekicken.

Frisättningen av bl. a. dopamin och därmed lustkänslan som beroendeframkallande beteenden orsakar, ger i längden motsatta effekter. Hjärnan försöker anpassa sig till de mängderna av dopamin som frisätts och med tiden blir belöningssystemet mindre känsligt. Detta kan upplevas som en så kallad toleransökning, vilket märks på att man tvingas eskalera i sina beteenden för att få samma effekt. Man kan eskalera i flera olika riktningar, t.ex. i risktagning och/eller i tidsmässig upptagenhet.

Att hjärnans belöningssystem aktiveras är nödvändigt för att en person ska utveckla sexuellt dysberoende, men det räcker inte med den omedelbara njutningskänslan för att ett beroende ska uppstå. Med tiden minskar de positiva effekterna och det blir allt svårare att uppnå den effekt som man fick första gångerna som man agerade ut sexuellt. Genom att upprepa specifika beteendemönster många gånger ”kidnappas hjärnan” ...läs vidare

2 Kommentarer

Ni som har följt mina tidigare bloggar här i veckan ”När socker är en drog” och ”När sex och kärlek är en drog” så har jag i dag tänkt utvidga detta lite och skriva om det jag brukar föreläsa om i ämnet, dvs. grundorsaker, utagerande och tillfrisknande – främst i sex-och kärleksberoendet. Många av er har kanske redan läst en del om sockerberoendet men kanske inte lika mycket om sex- och kärleksdysberoendet.

Grundorsaker

Definition "Sexuellt dysberoende": En patologisk tillitsrelation till sinnes- eller stämningsförändrande upplevelser.

Det innebär som ordet säger dysberoende - en felinlärning i det normala beroendet, där man använder sex och kärleksrelationer på ett felaktigt sätt – där motiven är andra än själva lusten. Man använder personer på ett drogliknande sätt och som ger konsekvenser.

Man använder sex och relationer andra människor, för att få tillfällig smärtlindring – men som ger långsiktiga konsekvenser – detta är samma i alla beroenden. Tillfällig smärtlindring.

Drogen är: uppladdningen, jakten och förförelsen.

Kärleksberoende kan komma att utvecklas ur ett medberoende och/eller ur en relationsbaserad dålig självkänsla. Det är lätt att utifrån ett medberoende – utveckla ett kärleksberoende.

Definition "Medberoende". 

2 Kommentarer

I dag har jag tänkt att blogga om min livshistoria som sex-och kärleksberoende, något som jag själv aldrig hade hört talas om innan jag fick behandling för mitt sockerberoende. Att jag misslyckades i relationer och hela tiden blev kär i fel män, det visste jag kanske – eller kanske inte – jag trodde att det var så här smärtsamt att bli kär och olyckligt kär, helt enkelt.

Jag vill att människor ska våga se att problemet finns. Först när vi vågar prata om det kan vi ta tag i problemen. Men det kan upplevas skamfyllt och svårt att prata om. Fortfarande år 2012 verkar vi ha svårt att prata om sex och missbruk och då blir det extra känsligt att våga prata om sex-och kärleksberoende.

För att tillfriskna måste man lära sig vad som är normalt i en relation och med kognitiv behandling kan egenvärdet höjas, självkänslan stärkas. Den grundläggande känslan som de flesta drabbade upplever är en övergivenhets- och ensamhetskänsla, som kan bottna i ett anknytningsmönster från barndomen. Man är rädd att bli avvisad. Man söker sig till nya relationer för att få kontroll. Man gör det onormala till normalt.

Det var nog först när jag utbildade mig till addiktolog/beroendeterapeut på FUN – Fria Universitetet Norden som jag fick ett namn på problematiken. Visserligen hade jag under min behandling hos Bitten Jonsson varit på en efterbehandling – Relationsbehandlingsvecka, men jag kapitulerade aldrig under denna vecka, jag hade precis kapitulerat i mitt sockerberoende. En drog släpper man inte så lätt. Framför allt inte när man vägrar  attse det som en drog, ett missbruk, eller beroende, när man fortfarande är i förnekelsen. Men det såddes ett frö…

Resan blev lång och smärtsam innan jag slog i botten i mitt sex-och kärleksberoende.

Idag 10 år senare har jag skrivit en självbiografi, Brustna Illusioner. Boken bygger på mina egna upplevelser och erfarenhet av sex- och förälskelsedysberoende.

Jag sökte mig till omöjliga relationer. Förälskelsen fungerar som ett dopaminpåslag som ger snabb tillfredsställelse precis som vilken annan drog som helst. Grundproblemet är att man är rädd för intimitet (närhet), rädd för att bli lämnad och sviken. Man mår dåligt och har svårt med tillit och vågar inte gå in i en nära relation.

BRUSTNA ILLUSIONER
– NÄR SEX OCH FÖRÄLSKELSE ÄR ETT MISSBRUK OCH BEROENDE

Boken, som är skriven i romanform, handlar om huvudpersonen Sandra och hennes väg in i beroendet och tillfrisknandet. Jag ville förklara grunden tillvarför Sandra gör som hon gör.

Sandra blandar ihop kärlek och sex. Hon inleder förhållande efter förhållande som alla spricker.

Utdrag, vad boken handlar om:

Varför romantiserar vissa kvinnor och män sina relationer, bygger luftslott och flyttar in och ser inte verkligheten som den är?

Boken handlar om Sandra som efter sin skilsmässa letar efter kärleken, efter mannen i sitt liv. Vägen i sökandet efter den rätte blir lång och krokig, då Sandra hela tiden förälskar sig i fel män.  Sandra som är bekräftelsesökande har ett upprepat mönster och förälskar sig i – erövrar - män som inte är intresserade av ett fast förhållande med henne

Sandras tankar, känslor och beteenden är typiska symtom vid sex-och förälskelsedysberoende.

I boken berättas hur Sandras liv förändras från total känslomässig kaos med sexuell bekräftelse, flirt, erövringar och jakten på mannen i hennes liv till insikt, tillfrisknande och livsstilsförändring med sunda tankar, äkta sann kärlek och kärlek till sig själv.

Förord

Att vara sex och förälskelsedysberoende innebär att man romantiserar och sexualiserar sina relationer och ser sin partner som ett objekt. Man romantiserar, bygger luftslott och flyttar in och ser inte verkligheten som den är. En sex- och förälskelsedysberoende känner sig ofta ensam och tom inombords och försöker fylla detta tomrum med relationer och andra människor. Man utövar makt, kontroll, förförelse, erövringar, flirtar och söker kickar för egen vinnings skull. Vanligt är att blir kär i någon som är svår att uppnå. Man söker spänning och smärta för att känna sig levande. Många ser smärtan som ett mått på kärlek.

En sexoch förälskelsedysberoende blandar ihop sina känslor och kan inte skilja på intimitet (närhet) och intensitet (kickar) i en relation. Den beroende blandar ihop den sexuella känslan med förälskelsekänslan. Det är en besatthetssjukdom där planerandet och jakten på drogen  sex, romantisering, passion och förälskelse- upptar hela personens tankar och liv.

Denna bok riktar sig till både kvinnor och män men är skriven ur en sex - och förälskelsedysberoende kvinnas perspektiv, där romantisering dominerar.                  Innehållet bygger på mina egna upplevelser och erfarenhet av sexoch förälskelsedysberoende.  Personerna i boken heter något annat i verkligheten.

Hjälp för sexoch förälskelsedysberoende finns genom terapi vid:

Sex och förälskelseberoende är en besatthet. Jakten på drogen, det vill säga sex och förälskelser, upptar hela personens liv, vilket påverkar vardagen, hemma och på arbetet. Man går in i en bubbla och uppslukas helt av att mejla, sms:a, facebooka, ringa och hålla igång relationen. All tid går ut på att få kickar och när man väl uppnått kicken börjar jakten på en ny kick. Missbruk/beroende, är när man upprepar ett destruktivt beteende trots att man får negativa konsekvenser.

MIN LIVSHISTORIA I SEX-OCH KÄRLEKSBEROENDE
-  NÄR SEX OCH KÄRLEK ÄR EN DROG

Jag var livrädd för att bli ensam efter skilsmässan och jag hittade min egen tillfälliga smärtlindring i förälskelser.

Kärleksbehovet hade jag redan som barn. När barn inte blir sedda får de ett bekräftelsebehov. Jag ville bli sedd, behövd, bekräftad.

Min första man träffade jag redan i tonåren och några år senare var jag både gift och tvåbarnsmamma. Förhållandet varade i 27 år innan vi insåg att vi ohjälpligt glidit isär och skilde oss. Under de åren höll jag min inre tomhet i schack genom att ha ett perfekt hem, missbruka socker och senare genom att jobba, jobba, jobba. Vid skilsmässan fortsatte jag allt längre in i arbetsnarkomanin. Jag gick till och med in på min semester och arbetade som läkarsekreterare på Visby lasarett – och det var då jag fick en stroke. Trots det skulle livet bara snurra ännu fortare och det var här det accelererade. Läs mer om det på gårdagens blogginlägg. Där jag berättar om mitt sockerberoende, arbetsnarkomani och att jag till slut fick en stroke.

För allt skulle förstås lösa sig. Livet skulle bli perfekt, bara jag hittade den rätte mannen. Trodde jag. Resultatet blev att jag levde i ett känslomässigt kaos under tio års tid. Jag hade ständigt någon man på gång, som kunde vara den stora kärleken.

Att hitta attraktiva män var inget problem. Jag träffade dem via internet, fick kontakt med på uteställen eller genom släkt och vänner.

Från första attraktion till en sexuell relation gick det väldigt snabbt, men ju mer svårfångad mannen var, desto ihärdigare blev jag. Bara jag övervann honom, trodde jag att allt skulle ordna sig.

Symtom på sex-och kärleksberoende är;  Flirt, jakt, förförelse och att vinna ”kampen” – det är vägen dit, uppladdningen, som är själva kicken. När man väl fångat mannen, så är kicken över och man börjar om igen med uppladdningen - kicken.

Under en 10 års-period hade jag inte en enda fast relation. Det fanns män i mitt liv, men ingen som var en riktig relation – någon enstaka varade kanske i 2 månader, max i något halvår. Jag levde ensam, men jag hade alltid någon att tänka på och prata om. Jag kände mig levande och betydelsefull när det fanns en man i mitt liv.

För fast jag så gärna ville, ledde aldrig kärleksaffärerna till ett längre förhållande. Jag mådde jättedåligt när jag blev förälskad samtidigt som jag kickade på förälskelsekänslan, blev drogad på den – men egentligen kickade jag nog på smärtan som förälskelsen gav.

Jag försökte hålla kontakten, trots att mannen kanske avvisat mig, allt för att fånga mannens intresse, bli sedd och bekräftad. Att vinna honom. Men jag blev istället nonchalerad och ratad för andra kvinnor, som mannen istället valde framför mig. Jag längtade så efter sund kärlek och vägrade släppa taget om den mannen som jag ville ha och som jag trodde var den rätte.

Och jag var fast besluten att vinna kampen om honom. Att han till slut skulle vilja ha mig, bara han insåg sitt bästa och fick tid på sig, så trodde jag att han nog skulle välja mig och komma tillbaka. Det var en ständig hjärtesorg men jag trodde: Så här är livet, så här ont gör det i kärleksrelationer. Och det var säkert denna smärta som jag kickade på, som gjorde mig levande, som gjorde att jag visste att jag kände något – en smärta som jag kände igen – som i sig var en trygghet och som jag kände kontroll när den infann sig. En smärta och sorg som jag troligtvis kände igen från barndomen.

Symtom på sex-och kärleksberoende är; makt och kontroll. Och att det har gått fel i dating-fasen. Man har hoppat över någon fas, exempelvis har man gått direkt från kontakt till sex.

Så här i efterskott har jag insett att jag förväxlade förälskelse med smärta. Ju mer smärta, desto mer förälskad och kär trodde jag att jag var. Och jag förväxlade kärlek med sex.

Alltså drogs jag till män som själva hade problem med närhet och kärlek, precis som jag själv. Paradoxalt är att egentligen var det ju jag som var intimitetsrädd och rädd för att bli ensam och övergiven, därför valde jag omedvetet män som inte ville ha mig, då hade jag kontroll. Är man intimitetsrädd så vågar man inte öppna upp sitt hjärta och släppa in sund kärlek på grund av rädslan att bli övergiven. Ensamhets- och övergivenhetskänslan är en avgrundskänsla – en känsla som man inte tror man överlever i om den kommer upp till ytan, därför gör man allt för att ha kontroll på denna smärta – det blir som en överlevnadsstrategi att göra allt för att hålla denna känsla av smärta på avstånd.

Från början förstod jag inte att de här männen var upptagna. Problemet var att jag inte gick eller satte ner foten,  när jag insåg detta. Men det var kanske inte helt lätt alla gånger, kanske lite naivt men en av männen hade jag kontakt med i sex års tid. Han var visserligen singel men det visade sig så småningom att han hade fyra kvinnor i sitt liv som han inte kunde bestämma sig för.  Jag vet inte vilken i rangordningen jag var – men jag var aldrig nummer ett för honom. Han bodde 20 mil ifrån mig men vi hade många långa förtroliga telefonsamtal där vi pratade om allt och träffades emellanåt när han var på genomresa i min hemstad. Men som i allt missbruk, så finns här också en förnekelse och ett försvar. Jag försvarade vår relation med att vi var så goda vänner  och kanske så småningom kunde bli ett par. Men i terapin fick jag lära mig att man inte har sex med sina vänner – så egentligen borde jag ha sett att han var en sexuell kontakt som kom och gick och skulle aldrig bli något annat.

En annan man ville alltid att jag skulle gå hem innan det blev morgon och att jag skulle hålla vårt förhållande hemligt – trots att vi träffats från och till i flera år. Ändå trodde jag att han var lika förälskad i mig, som jag i honom – eller jag trodde  -  i min fantasi – i min ”bubbla – i mitt fantasislott” att han så småningom skulle bli kär i mig, bara tiden blev mogen och han fick lite tid på sig att utveckla detta. Men relationen utvecklades aldrig till mer än en sexuell relation.

Det har tagit tid att skriva boken och det har inte varit alldeles enkelt. Jag har gråtit mycket, det har varit smärtsamt att uppleva det jag varit med om genom Sandra. Och det är en lång process att tänka och lära sig in i ett ”normalt” tänk och beteende.

Det är få (förutom jag) som jobbar med denna typ av relationsproblematik utifrån ett missbruk och beroende men hjälp finns. Jag har själv blivit hjälpt via Dysberoendekliniken i Stockholm och lever i dag i en sund relation.

Det var när jag minst anade det som det hände. Jag hade tillfrisknat och hade en ny utbildning, en fin lägenhet och jag hade bestämt mig för att leva ensam och ta hand om mig själv, mina barn och barnbarn. Jag hade tänkt att lägga min kraft på annat i livet än på män som inte ville ha mig. Istället träffade jag min nuvarande man, min ungdomskärlek. Jag hittade den verkliga kärleken – en äkta, sund kärlek. Lennart dök upp vid precis rätt tillfälle, då vi båda var fria och jag var äntligen fri från kärleksberoendet.

Vi träffades på ett litet fik i Motala, tonårens pojkvän, mitt livs första kärlek. Ett fik där ingen av oss tidigare besökt en vanlig tisdagförmiddag. Jag gick fram och sa hej och frågade om han kom ihåg mig, då vi inte hade sett varandra på 40 år. Sedan dess har vi varit ett par. Förra hösten gifte vi oss efter 3,5 år tillsammans. Men den här gången skyndade jag långsamt. Jag gjorde annorlunda för att resultatet skulle bli annorlunda. Jag gick inte in i en förälskelsebubbla, utan vi dejtade ända tills vi såg att vi trivdes tillsammans. Först då inledde vi en relation. I vårt äktenskap är det ”jag, du och vi”, som är de tre viktigaste grundpelarna i en sund relation som också innehåller omsorg, kommunikation och engagemang. Vi är tillsammans i allt men vi är inte beroende av varandra.

Men det var inte lätt att berätta för min man om tiden som kärleksberoende. Jag visste inte hur han skulle reagera. Men alla har sin historia och han lyssnade och menade att det är just våra erfarenheter som format oss till dem vi är idag, att vi är de personer vi är. Vi har tillit till varandra.

Boken har fått ett varmt mottagande och många har skrivit och berättat att de har känt igen sig i problemen och fått motivation att söka hjälp. Flera har tackat för att jag har satt ord på deras känslor. Jag skrev boken främst för att hjälpa andra drabbade, för att ge insikt och motivation att söka hjälp tidigare än jag gjorde. Men den kan även läsas av andra för att få kunskap. Om man har en vilja att förändra sitt beteende går det att bygga upp självkänslan och komma till rätta med problemen.

Boken har jag finansierat själv och har tryckts på Atremi bokförlag i Mjölby. Den kan köpas genom mig enligt uppgifter nedan eller via någon av butikerna här.

Det här var delar hämtat från min livshistoria i sex-och kärleksberoende. Hoppas du vill läsa vidare och få veta mer om hur beroendesjukdomen kan se ut genom olika utlopp. Och hur beroendesjukdomen kan ge sig i uttryck utifrån obalans i biokemin osv. Jag kommer tillbaka i morgon och berättar vidare.

Om du vill ha kontakt med mig, är du välkommen att höra av dig, enligt uppgifter nedan. Gå gärna in och följ inläggen på min egna blogg med adress brustnaillusioner.wordpress.com

Varma hälsningar,

Gunilla Höög Cert.addiktolog/beroendeterapeut/dipl kostrådgivare

E-post: info@nylivsstilshalsa.se
www.nylivsstilshalsa.se
brustnaillusioner.wordpress.com
Telefon: 070-553 40 25

8 Kommentarer

 Hej! Jag heter Gunilla och är tillfrisknad sockerberoende och sexuellt dysberoende. Jag är utbildad addiktolog/beroendeterapeut och diplomerad kostrådgivare samt författare till boken ”Brustna Illusioner – när sex-och förälskelser är ett missbruk och beroende". Jag har hemsidan Nylivsstilshälsa  och bloggen Brustna Illusioner.

Jag har nu fått hedersuppdraget att vara gästbloggare hos Kostrådgivarna denna vecka. Och jag har tänkt börja med att berätta min livshistoria om beroendesjukdomen; om hur det en gång var, förändringen och om hur livet ser ut idag. Jag kommer också berätta om grundorsaker, utagerande och tillfrisknande.

Min livshistoria

Det tog lång tid innan jag fick insikt om och vågade erkänna att jag är en beroendeperson. Men i dag har jag inga svårigheter att öppet prata om problematiken.

Jag är sockerberoende och som många andra sockerberoende, så fanns fler utlopp i sjukdomen – jag hade andra beroenden som jag inte själv såg, dvs. det fanns en ”drog-under-drogen”. I mitt fall sex- och kärleksdysberoende. Dysberoende betyder att det har gått fel (dys) i beroendet. Kärlek är ett grundläggande behov som alla är beroende av men här har det gått snett i tankar och beteenden, vad kärlek är. Man är bekräftelsesökande men har en intimitetsrädsla och är rädd för att bli ensam och övergiven. Därför söker man intensitet ”kickar” i olika förälskelser. Att avstå från relationer är inte livets mening, i detta beroende måste man förändra sina tankar och beteende och våga lära sig närhet och sunda relationer .

Många kanske tänker att det är härligt att vara förälskelseberoende, att ständigt få vara i ruset, förälskelsekänslan - en härlig känsla.

Givetvis är det härligt omdet är en sund förälskelse och sund sex som man har med någon som vill samma sak.

Men inte när förälskelsen, som jag har beskrivit den, är en besatthet, - det är otroligt stressande som påverkar livet på alla plan, fysiskt, mentalt, socialt och andligt. På grund av tankebesattheten så lever man i en bubbla – man är inte närvarande i nuet. Det påverkar givetvis relationer till barn, vänner, arbetskamrater, arbetet, studier. Kanske man SMS:ar och mejlar på arbetstid, man är ständigt upptagen.

I min livshistoria visade det sig att jag även hade ett osunt förhållningssätt till alkoholen. Alkohol är ju kolhydrater i flytande form och är man kolhydratkänslig/beroende, så är man i regel känslig mot alkohol också. Själv tyckte jag vin, öl och goda drinkar var sött och gott och då blev det gärna lite för mycket. Precis som jag åt tills godispåsen tog slut, så började jag dricka på samma sätt, tills flaskan tog slut. Och alkohol - om det blir för mycket – ger ju som bekant konsekvenser som i sin tur leder till mer problem.

Som beroendeperson har man en tendens att fly ifrån sig själv och sina känslor. Flykten kan bli precis vad som helst som känns smärtlindrande, som ger ”tillfällig smärtlindring/medicin men som ger långsiktliga konsekvenser”. Detta är en definition på vad just beroende är samt att man har kontrollförluster.

Min livshistoria i korthet

I mitt fall började det med att jag blev medberoende (förklaring kommer i onsdagens blogg) i min ursprungsfamilj. Där blev jag omhändertagande till mina föräldrar och syskon vid föräldrarnas skilsmässa, då mina föräldrar gick in i sin egen problematik med alkohol och relationer. När jag kom i tonåren kom jag i kontakt med alkohol och sex som bekräftelse i olika gäng. Jag blev mamma tidigt och blev då den perfekta mamman med perfekt hem – en duktighetsprinsessa och perfektionist. Jag studerade och fick höga betyg – med egna prestationskrav. Jag blev arbetsnarkoman och klättrade på karriärsstegen som läkarsekreterare och var med och startade ett privatsjukhus. Det blev övertid kvällar, helger och jag tog även extrajobb på semestern i Visby – för att få råd att festa och ha kul. Så pass att jag under Visbyvistelsen drabbades av en stroke - hjärnblödning med förlamningssymtom i min vänstra kroppshalva. Jag har idag en kvarstående svaghet. Men jag slutade inte missbruka, jag ville leva livet ännu fortare. Missbruk och beroende är mycket starkt och hjärnblödningen fick mig inte att sluta. Snarare tvärtom - det accelererade.
Jag genomgick en skilsmässa och nu satte sockerberoendet fart. Det blev festande med alkohol på helger och mitt sex-och kärleksberoendet accelererade. Om allt detta kan du läsa om i boken Brustna Illusioner.

Jag hade turen att min mor kände till Bitten Johnsson i Hudiksvall och hennes kunskaper om beroendesjukdom. När jag kom till Bittens behandlingshem för nästan 10 år sedan, så kom jag dit och hade till en början svårt att se att jag var sockerberoende. Men jag mådde så dåligt av att livet snurrade allt fortare med fler och fler konsekvenser av mitt missbruk, att jag ville ge behandlingen en chans.

När jag kom till Bittens behandlingshem började min inre resa. Jag fick lära mig äta rätt, att sluta med socker och alkohol, att titta på grundorsakerna till mitt matmissbruk och sockerberoende.

Som ”drog under drogen” kan man ibland hitta ett sex-och kärleksberoende. När jag blev utskriven efter 8 veckors behandling, så hade jag fler beroenden än när jag kom dit, brukar jag skämtsamt säga. Jag fick med mig insikten om mitt sockerberoende och destruktiva relationer och att jag var i gränslandet gällande alkoholen - om jag hade fortsatt mitt ganska vilda liv.

Men det var först när jag började läsa till beroendeterapeut – när mina kollegor pratade om sina familjer som jag förstod att vi också hade ett problem i vår familj, att den kanske inte var som alla andra.

När jag sedan utbildade mig till addiktolog och beroendeterapeut förstod jag för första gången hörde talas om ”sex-och kärleksberoende” och förstod att jag själv led av detta. När ett beteende blir alltmer destruktivt och missbrukaren kraschar, når man till slut (som man brukar säga inom alla beroenden) ”sin egen botten”. Jag nådde min botten och sökte hjälp vid Dysberoendekliniken i Stockholm.

Missbruket berövar personen allt viktigt i livet. Till slut finns inget kvar, annat än tomhet. Man måste hitta sig själv först och sen se hur man vill använda kroppen i sina relationer. Det är först när den sunda sidan får utrymme att växa om man kan utveckla en hälsosam sexualitet.

Att våga leva utan drogen - vem är då jag?

Tillfrisknandelistan kan göras lång men här är några exempel:

  • Insikt – att det finns/är ett problem, då finns också en lösning.
  • Motivation – att vilja förändra.
  • Kunskap om problematiken.
  • Tillfriskna känslomässigt och stärka sin självkänsla, t.ex. genom KBT – förändra sina tankar, känslor och beteenden.
  • Avhållsamhet under en period – för att bli medveten om sina känslor – vilka känslor man har sexualiserat.
  • Hitta livsglädjen igen och sluta vara destruktiv mot sig själv – lära sig att använda sin inre drivkraft positivt. Att missbruka kräver en stark drivkraft – ofta är dessa människor mycket kreativa och det gäller att få dem till insikt att använda denna drivkraft positivt.
  • Träning i en sund relation för att man ska få det att fungera normalt – förstå vad som är normalt.
  • Att känna tillit – att man är älskad för den man är och inte behöver prestera sexuellt för att duga.

Då jag själv är utbildad 12-stegsterapeut – och själv blivit hjälpt genom denna metod – rekommenderar jag givetvis att tillfriskna genom 12-stegsbehandling.

BANTNING

Avslutningsvis i min livshistoria vill jag skriva lite om bantning också. Jag har bantat och misslyckats. Jag har prövat alla metoder men inte lyckats hålla detta mer än under kontrollerande faser. Jag har alltid varit kroppsfixerad, pratat vikt och inte trott att jag duger som jag är.

Jag har bantat hela mitt liv, alltid börjat på en måndag. För att innan måndagen kunna äta upp mig, få i mig så mycket som möjligt av det goda, eftersom man ju skulle börja banta och inte få äta detta mer. Och det har gått många måndagar genom åren, innan jag förstod att allt berodde på beroendesjukdomen.

I dag är det viktigaste att må bra och jag tänker sällan på vikten. Jag ser att jag lätt går upp i vikt om jag slarvar med min mat och mina promenader. Men detta kan jag rätta till, då jag i dag har lärt mig att känna vad min kropp behöver för att må bra. Jag får alltid vara på min vakt – men idag märker jag själv när något blir för mycket – annars gör mina närmaste det och säger till. Jag får då titta inåt på mig själv igen, för att se problemet och rätta till det.

Jag är och förblir en beroende – men i dag kan jag hantera min kroniska sjukdom med de ”verktyg” jag har fått med mig på vägen.

Så jag har slutat att missbruka socker och relationer (är i dag gift med min ungdomskärlek) och har blivit fri från depressioner, nedstämdhet och panikångest. Jag har sällan eller aldrig humörssvängningar längre och jag har knappast några klimakteriebesvär.

Det här var delar hämtat från min livshistoria. Jag kommer tillbaka i morgon – och berättar mer om sex-och kärleksberoendet.

Hoppas du vill följa med mig och läsa, om vad jag har att berätta, under denna vecka här på Kostrådgivarna, att du vill läsa vidare och få veta mer om hur beroendesjukdomen kan se ut genom olika utlopp. Och hur beroendesjukdomen kan ge sig i uttryck utifrån obalans i biokemin osv.

Om du vill ha kontakt med mig, är du välkommen att höra av dig, enligt uppgifter nedan.

Varma hälsningar,

Gunilla Höög Cert.addiktolog/beroendeterapeut/dipl kostrådgivare

E-post: info@nylivsstilshalsa.se
www.nylivsstilshalsa.se
brustnaillusioner.wordpress.com
Telefon: 070-553 40 25