Autonoma nervsystemet, fortsättning

Anna Halléns snabbkurs i fysiologi och näringsfysiologi (alla delar här)

Del 5: Autonoma nervsystemet, fortsättning

Autonoma nervsystemet är det som du inte styr med vilja utan det som styr kroppens körtlar, hjärtat, tarmsystem och andra saker som bara fungerar utan att du behöver tänka på det.

Detta delas upp i två delar:

1 Sympatiska nervsystemet, det som förbereder kroppen för aktivitet.

2 Det para sympatiska nervsystemet, det som slås på vid vila, matsmältning och är en förutsättning för ett bra sexliv.

Det är när du är i det parasympatiska nervsystemet som kroppen bygger upp sina resurser.

Vad är det nu som styr dessa nervsystem? Jo, hypotalamus som fungerar som ett överordnat centrum. Hypotalamus är i sin tur nära knutet till det limbiska systemet som är centrum för våra känslor. Detta gör att våra känslor starkt påverkar vårt icke viljestyrda autonoma nervsystem.

Oro, stress, att inte duga, ilska, irritation och rädsla är känslor som aktiverar det sympatiska nervsystemet. Och nu kommer en spännande sak; tanken, åsynen och eller doften av god mat stimulerar i sin tur det parasympatiska nervsystemet. Kan detta vara en av anledningarna till att många finner ro, lugn och en ibland överdriven fokusering på mat? Så till den grad att stor del av ledig tid upptas framför receptbloggar, att prata mat, planera mat, diskutera mat o s v? En annan tanke är att vi kanske kan använda detta lite smart. Inte leva framför receptbloggar på nätet, men att verkligen laga bra mat i lugn och ro. Att verkligen prioritera lukter, kryddor och bra råvaror för att sen sitta ner i lugn och ro. Tända ljus och mysa i samband med måltiden. Kanske kan det vara ett bra sätt att använda sig av kroppens egna nerv- och hormonsystem.

”Jag hinner inte laga mat” känns som en ohälsosam prioritering i livet.

Vid långvarig stress upplever de flesta att trots önskan om vila att det helt enkelt inte går. Trots önskan om sömn då man upplever sig trött, så är sömnkvalitén dålig. Så vad är det som händer? Jo, vid långvarig stress i kroppen kommer det aktiviteten i det sympatiska nervsystemet öka och öka samtidigt som kortisol kommer att öka. Denna kombination är mycket slitsam och skadlig för kroppen. Våt matspjälkning försämras, näringsupptaget försämras, blodtrycket ökar och kroppens immunförsvar försämras. Långvarig stress är också starkt kopplat till infektionssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar.

Är verkligen psyket något annat än kroppen. När vi nu vet att stress starkt påverkar och till och med är med och styr vårt autonoma nervsystem som i sin tur styra körtlarna som bygger och släpper ut hormoner, ja då är det ganska så självklart att stress och stresshantering/vila är en viktig del för vår fysiska hälsa.

Österländsk medicin är präglad av att huvudet och kroppen sitter ihop. Jag skäms över att jag för 10-12 år sen himlade lite på ögonen åt detta. Det sägs att kinesiska läkare bedöms efter hur många friska patienter de har. Jag berättade detta för en sjuksköterska på ett sjukhus i Halland. Hon titta på mig med klar irritation och sa: ”Men läkare har väl för tusan inte friska patienter heller!”

Härliga hälsningar,
Anna Hallén

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Autonoma nervsystemet, fortsättning

Kommentera