Behöver du rädda en relation?

Medelålders parJag arbetar som Kost- och Näringsrådgivare men även som NLP coach. NLP står för Neuro Linguistisk Programmering och har sina rötter ur många psykologiska inriktningar.

Orden betyder:
Neuro - hur vi tar in information genom våra sinnen
Lingvistik - hur vi använder språket
Programmering- hur vi processar och bearbetar information. Söker man förändring och vill nå bättre resultat i livet eller helt enkelt bara vill må bättre kan NLP förkorta avståndet mellan där man är idag och där man verkligen vill vara.

Som en bas för allt inom NLP ligger ett antal grundantaganden om mänskligt beteende. Dessa kan man hitta överallt i alla verktyg och processer som finns inom NLP och skapar grunden för de positiva och framgångsrika resultat som kan åstadkommas med hjälp av den här metoden. Verkar det krångligt ? Du ska få se hur enkelt det faktiskt kan vara. Vill du, kan jag berätta ännu mer vid nästa blogginlägg.

Här ska du få lära dig ett spännande verktyg ur min NLP-verktygslåda. Det verktyget har ett fint namn: perceptuella positioner. Nu går vi in i semesterperioden och ibland kan det bli lite ansträngt när vi ska umgås dygnet runt under flera veckor. Kanske den här övningen kan hjälpa innan ev irritationer uppstår.

Ett verktyg du kan använda för att rädda eller förbättra en relation som har gått snett, förstå dig på en kund bättre, få nya insikter i hur din släkting tänker etc. Vi hamnar förr eller senare i låsta relationer med andra människor.

1. Ställ dig på golvet i en avslappnad ställning och slut ögonen om det känns bekvämt. Tänk på en relation du har som du önskar förbättra eller förändra. Se till att du inte blir störd av telefon eller annat. Tänk på den här personen/relationen utifrån ditt perspektiv. Vad känner du just nu, vad hör du sägas, vad ser du....? Tag god tid på dig. Gå in i upplevelsen.

2. Öppna ögonen och kliv åt sidan så att du ställer dig på den andra personens plats. Du "kliver in" i den personen. Det är viktigt att du förflyttar kroppen. Slut ögonen igen. Notera nu vad du ser, hör och känner när du upplever situationen som om du är den andra personen. Tag god tid på dig. Gå in i upplevelsen. Blir det skillnad? Hur kommunicerar ni ?

3. Nu öppnar du ögonen och förflyttar kroppen igen till en tredje position. Man brukar vandra runt som en triangel i den här övningen. Nu "kliver du in i en utomstående person" som betraktar er två när ni möts. Slut gärna ögonen igen. Vad ser du, vad hör du, vad får du för känsla nu? Vilka råd ger du nu till dig själv till nästa gång du träffar den här personen ? Vad fick du för nya insikter? Hur kommer du agera annorlunda i fortsättningen?

Man kan behöva gå tillbaka till sin ursprungsposition igen och "ta emot" alla insikter och tänka igenom vad som faktiskt hänt. Ofta får man nya värdefulla tankar som gör stor skillnad. Det kan möjligen vara lite enklare med en coach som hjälper dig, men det är fullt möjligt att göra denna övning själv också. Goda relationer gör oss starka och lyckliga, dåliga tar mycket energi.

Lycka Till!!

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera