Gratis videoföreläsningar

Göran Petersson har under mer än 25 år svarat för både forskning och utbildning i kemisk miljövetenskap vid Chalmers. Ett centralt tema har varit anpassning av produkter och verksamheter till människa och miljö. Göran har också ett stort intresse för kost och nu finns chansen för oss alla att gratis ta del av hans föreläsningar om

Mer text omkring detta finns att läsa här.

anti

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera