Rosa Bandets bullkampanj är ett skrämmande tecken

Tre av världens största industrier är livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och vårdsindustrin – Big Food, Big Pharma och Big Care. När jag studerar deras utveckling får jag en kuslig förnimmelse av att det rör sig om tre stora invasiva tumörer i samhällskroppen. De lever i symbios med varandra och har tillsammans en ofattbart stor och växande makt över våra liv.

Utvecklingen började 1977 med de amerikanska kostråden om att undvika kolesterol och andra fetter i kosten. En rad naturliga födoämnen som människan är genetiskt anpassad till stämplades på pseudovetenskapliga grunder som hälsovådliga. För att undvika fetterna i den naturliga maten måste den genomgå industriprocesser som tog bort det feta. Detta blev startsignalen för framväxten av den multinationella Big Food industrin. Vi blev beroende av industrimat för att kunna undvika det feta. Eftersom lågfettmat tappar sin smak, började industrin tillsätta kemikalier och billigt socker i olika former. Vi vet sedan vad som hände. Efter 1977 börjar den lavinartade ökningen av den metabola sjukligheten som vi ser resultatet av idag. Big Food fick total makt över vår kosthållning och introducerade därtill en massa skräpmat som de producerade med billiga fettfria råvaror, mestadels socker och andra kolhydrater. Skräpet som idag upptar 60-80% av golvytan i våra matmarknader genererar spektakulära vinster i alla led av Big Food. I dagarna har Coca-Cola, det värsta av alla skräpföretagen, dragit igång en plakatkampanj där de skryter med att deras sockerstinna hälsovådliga dryck bara innehåller naturliga smakämnen och inga konserveringsmedel. Alla som syltat vet att socker är just ett konserveringsmedel.

Trots välfärd och förbättrade levnadsomständigheter ökar behovet av sjuk- och äldrevård och Big Care sväljer därför allt mer av våra gemensamma resurser. Orsaken är den snabbt stigande metabola sjukligheten som främst orsakats av den växande konsumtionen av industrimat från Big Food. Stora delar av etablissemanget inom Big Care hävdar utan vetenskaplig evidens, att den ökande sjukligheten beror på för höga halter av förment farligt kolesterol i blodet p.g.a. för fet mat. Till deras hjälp har Big Pharma tagit fram svindyra preparat för att undertrycka och dölja symptomen på den metabola sjukligheten såsom högt blodsocker, högt blodtryck, högt kolesterol, åderförkalkning och demens. Eftersom de inte botar det onda utan bara döljer det, måste patienterna stå livslångt på preparaten med övermedicinering som följd. Man tillhandahåller även cellgifter för att bekämpa den cancer som trivs i de metabolt sjuka. Detta leder till en spektakulär tillväxt av försäljning och vinster inom Big Pharma. De har hittat en guldkalv som de vårdar ömt, samtidigt som de prioriterat ner forskning som har som mål att bota sjuka. Varför tror ni att det snart inte finns något verksamt antibiotika som kan ta han om multiresistenta infektioner? Det lönar sig sämre än att utveckla tveksamma kolesterolsänkare.

Den ohämmade tillväxten av Big Food, Big Pharma och Big Care slukar en allt större del av samhällets resurser. Detta har gett industrierna en enorm ekonomisk makt som bl.a. har lett till att de direkt och indirekt kan styra all forskning på det medicinska området. Det finns nästan ingen industrioberoende forskning värd namnet. De pengar som politikerna satsar av skattemedel är struntsummor i sammanhanget. Eftersom dagens yrkespolitiker i stor utsträckning saknar naturvetenskaplig bildning och sällan arbetat inom industrin förstår de inte heller att samhällsintresset inte sammanfaller med industriintresset.

Fundera på vad som skulle hända om vi över en natt kunde ändra människors kostvanor tillbaka till naturlig mat och sluta med all onödig skräpmat? Volymer och vinster inom Big Food skulle falla tillbaka dramatiskt. Den metabola sjukligheten skulle gå tillbaka till nivån före 1977, Big Cares mottagningar skulle delvis avfolkas och en mängd läkare och annan vårdpersonal skulle bli övertaliga. Förbrukningen av dyra läkemedel skulle störtdyka och det skulle bli kris inom Big Pharma. Kan ni tänka er någon rimlig chans i världen att en forskning som är så totalt beroende av industrin, skulle vara intresserade av att studera hur vi bör äta för att inte drabbas av metabola sjukdomar? Kolla gärna upp de professorer som i debatten försvarar de stolliga kostråden. Vem tror ni har betalat deras forskarkarriärer?

Det är mot denna bakgrund man skall se det svar jag fick när jag som huvudman år 2012 motionerade på Hjärt-Lungfondens årsmöte om en specialinsamling av pengar för industrioberoende forskning rörande kost/hälsa. Fondens forskningsnämnd och styrelse svarade att en sådan insamling skulle skada fondens anseende! Ja självklart skulle det inte vara populärt inom industrin som forskaretablissemanget är så beroende av. Vad donatorerna – allmänheten - skulle tycka brydde man sig inte om.

prDet är även mot den här bakgrunden som man skall se Cancerfondens bullkampanj. Jag var i nio år ledamot i fondens styrelse och satt i sex år i dess forskningsnämnd. När fonden fyllde femtio år föreslog vi från styrelsens sida att vi skulle lansera en kampanj för kost som minskar risken för cancer. Det visade sig att kunskapen på det området var så dålig att våra forskare avrådde. Att kunskapen om samband mellan kost och hälsa i stort sett saknas inom den medicinska vetenskapen, kan säkert förklaras av att det inte finns några industriintressen som driver frågan. Kost/hälsa har helt enkelt mycket låg status inom det medicinska etablissemanget, vilket inte minst avspeglas i dess låga prioritet inom utbildningen. Därmed blir det svårt att bygga en forskarkarriär på kostfrågor, medan den som forskar på det som intresserar industrin kan räkna med en rad lukrativa karriärvägar.

På senare år har trots allt vissa forskare börjat intressera sig för sambanden mellan kosten och risken att drabbas av cancer. Hittills förefaller det vara så att det bl.a. finns ett tydligt samband mellan cancer och blodsocker- och insulinnivåer. Jag tycker man kunde förvänta sig att en påläst cancerforskare borde avråda från kost som ger högt blodsocker och därmed även förhöjda insulinnivåer. Därför är jag djupt besviken över Cancerfondens agerande.

Vetebullar borde räknas som olämplig kost för den som vill minska sin cancerrisk.

 

Print Friendly, PDF & Email

Postad i Cancer, Sjukvård den av .
Profilbild

Om Lars Bern

Jag har disputerat vid Chalmers och jag är ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin. Jag har varit yrkesverksam som företagsledare i ett antal börsföretag. Mitt stora intresse i livet har varit naturvetenskap. Jag har skrivit ett halvdussin debattböcker och två romaner.

4 thoughts on “Rosa Bandets bullkampanj är ett skrämmande tecken

  1. Profilbild

   Lars Bern

   Alla forskare lever på bidrag eller forskningsanslag, det är bara frågan om varifrån huvuddelen av pengarna kommer. De små "oberoende" forskningspengar som finns blir indirekt beroende därför att de som fattar beslut om deras användning oftast själva har starka band till Big Pharma eller Big Food. Forskning som kan hota industrins kassakossor får på detta lite tilldelning och låg status. Det är därför som en pseudovetenskaplig myt i 40 år fått styra etablissemangets kostråd.

 1. Profilbild

  Detta är så skrämmande så det finns inte. Vi har gått och gjort världens befolkning sjuka när det enda vi kanske hade behövt säga var att: Testa med att se över din kost! Men precis som jag, så trodde man ju på vad som sades. Man åt och levde som våra livsmedelsverk sa skulle vara bäst. Man visste inte bättre, man saknade kunskap. Fler behöver kunskap, och vi ska se till att något händer annars kommer väl världens befolkning gå under - och då inte av naturkatastrofer!!

  /Evelina

 2. Profilbild

  Lars Bern

  Vi går nog inte under eftersom det tar några år att utveckla cancer och metabola sjukdomar, men medellivslängden kommer att sjunka och sjukvårdskostnaderna urholkar välfärden samtidigt som våra liv blir eländiga.
  Vi får glädja oss åt den folkliga resningen mot etablissemanget som blivit möjlig genom nätet. Tyvärr blir detta som allt annat en klassfråga, de som har kunskap får ordning på sin hälsa medan stora grupper med låg utbildning blir allt sjukare. Detta är så tydligt i USA!

Kommentera