Allergi och astma

Allergi och astma uppstår när kroppens eget immunförsvar går till försvar mot till exempel olika födoämnen, pollen, pälsdjur, kvalster och mögel, som kroppen normalt kan klara av. Man kan också vara överkänslig för andra vanliga ämnen och då är känsligheten sjukligt förhöjd i organen i kroppen.

Allergi

Allergi är ärftligt betingat och innebär att kroppen bildar speciella allergiantikroppar mot olika äggviteämnen som kallas allgergener. Dessa tål människan normalt sett men när den allergiska personen utsätts för dessa ämnen utlöses en allergisk reaktion i kroppen som vanligen leder till olika symtom som astma och hösnuva. Även symtom som utslag, tarmbesvär, rinnande ögon, klåda och celaki indikerar på allergi. Men även trötthet, att du lättare får virusinfektioner och orkeslöshet. I de industrialiserade delarna av världen har antal individer som drabbas av dessa reaktioner ökat markant under den senare delen av 1900-talet.

Astma

Astma kännetecknas av en känslighet för olika ämnen och faktorer och beror på en inflammation i luftrörens slemhinnor. Fysisk ansträngning eller allergener framkallar en sammandragning av luftrören, vilket i sin tur ger symtom som hosta och svårigheter att andas, sämre immunförsvar och trötthet. Den kan gå lite i perioder och kan bli bättre och sämre beroende på hur du mår för övrigt i kroppen.

När du har någon form av matallergi är både IgE-antikroppar och histamin involverade och utsöndras när du får någon form av inflammation. Enkelt förklarat är en allergi en reaktion utlösta från allergener. Allergener är de ämnen som kroppen reagerar på och som orsakar en allergisk reaktion. Kroppens immunförsvar producerar IgE-antikroppar när den allergiska reaktionen utlöses. Det är en reaktion från immunförsvaret och är därmed också knutet till andra autoimmuna sjukdomar som till exempel astma. Vårt immunförsvar skyddar oss mot att främmande ämnen och celler som kan komma in i våra kroppar. Då indikerar det i kroppen att det inte står rätt till och ser även till att städa upp i kroppen. En allergisk reaktion kan bero på att ditt immunsystem är ur balans och arbetar sämre.

Histamin och adrenalin utsöndras när du äter något du inte tål. Detta är ämnen som är beroendeframkallande vilket då kan göra det svårare att sluta äta det man egentligen inte tål!

Både astma och allergier av alla de olika slag kan förbättras om du lägger om din livsstil i form av bättre sömn, mindre stress, minska miljögifterna men även på grund av den allt sterilare miljön vi lever i.

Naturligtvis påverkar kosten till stor del hur du mår.

De vanligaste matallergierna är allergi mot sädesslag, mjölkprodukter, ägg, citrusfrukter, fisk och skaldjur, sojabönor, jordnötter. När du lägger om din kost och undviker socker, sädesslag, margariner och andra födoämnen som ökar inflammationer i kroppen kan det minska dina symtom. Astma brukar lindras om du undviker mjölkprodukter då dessa är slembildande.

Print Friendly, PDF & Email

Postad i Astma-allergi, FÖRDEL NATURLIG KOST den av .
Anna Hoffert

Om Anna Hoffert

Anna Hoffert är kostrådgivare och hälsopedagog och hennes specialitet förutom naturlig mat är kost och hälsa för sockerberoende. Alla har en unik biokemi och behöver därför en unik kost anpassad efter just dina specifika behov. Anna strävar efter ett liv i balans där kost, träning och livsstil harmonierar och är grunden för ett hälsosamt liv. Annas mantra i livet är Ödmjuk & Tacksam.

2 thoughts on “Allergi och astma

Kommentera