Orsaker till obalanser i hjärnans kemi

Depression, oro och humörsvängningar kan vara förödande i alla skeden av en kvinnas liv. Känslomässig obalans påverkar familjen, relationerna, karriären och förmågan att roa sig och bara koppla av. Många kvinnor tror fortfarande att deras symptom inte är verkliga och försöker ignorera dem eller leva med dem.

Dessa felaktiga föreställningar kan hindra en del kvinnor med depression och andra verkliga störningar att söka behandling. Att ha känslomässiga besvär är inte något tecken på personlig svaghet eller brist på karaktär. Du mår som du gör på grund av en biokemisk obalans i din hjärna. När en kvinna har diabetes eller trög sköldkörtel söker hon behandling och tar insulin eller sköldkörtelhormon utan skuldkänslor men när det handlar om depression eller oro skäms många kvinnor för sitt tillstånd. Nu är det dags att sluta skämmas och ta itu med en av de viktigaste anledningarna till att du inte mår bra – dina signalsubstanser är i obalans.

Signalsubstanser är naturligt förekommande kemiska budbärare som överför information från en nervcell till en annan och gör det möjligt för hjärncellerna att tala med varandra. Signalsubstanser kontrollerar ditt beteende och därför gör en obalans eller brist på vissa signalsubstanser att du mår dåligt. Hjärnans kemikalier var förr ett mysterium men numera kan vi mäta nivåerna på dessa kemikalier och påverka dem genom naturliga tillskott.

Enligt den medicinska forskningen är det många faktorer i dagens stressade livsstil som bidrar till obalanserade nivåer av kroppens signalsubstanser och hormoner. Det spelar ingen roll om det gäller jobbig trafik, ett gräl med grannen, pressade arbets- eller hemförhållanden, en bakterie- eller virusinfektion, för mycket träning, hormonobalanser eller näringsbrister. Nervsystemet upplever alla stressituationer på samma sätt. När kroppen har identifierat en sådan situation, inleds en rad biokemiska responsmekanismer som förändrar balansen mellan signalsubstanserna. Akut stress brukar tolereras ganska väl och orsakar inga större obalanser. Kronisk stress, däremot, skapar en dominoeffekt med allvarliga biokemiska konsekvenser som i det långa loppet kan leda till svår depression, slutkörda binjurar och förändrad immunförsvarsfunktion.

En annan vanlig orsak till obalanserade signalsubstansnivåer är att tillgången på kroppens könshormoner fluktuerar och urholkas. Östrogen, progesteron och testosteron har nämligen en direkt inverkan på både pådrivande (excitatoriska) och hämmande (inhiberande) signalsubstanser. Östrogen är ett av kvinnokroppens kraftfullaste antidepressiva ämnen. Därför är det väldigt viktigt att se över eventuella hormonobalanser hos kvinnor som lider av känslomässiga hälsoproblem.

Dåliga kostvanor bidrar också till obalansen, särskilt i kombination med mycket annan stress. Kroppens produktion av signalsubstanser är beroende av tillräcklig tillförsel av aminosyror som fungerar som förelöpare. Exempelvis behövs aminosyran tyrosin för att tillverka dopamin och aminosyran tryptofan eller 5HTP (5-hydroxytryptofan) för att producera serotonin. En proteinfattig kost kan leda till för låga mängder av de här aminosyrorna. Får man inte i sig tillräckligt med protein, mineraler och vitaminer, kommer kroppens produktion av signalsubstanser att bli lidande. Dessutom består membranen som omger våra hjärnceller till största delen av fett. Omega-3-fettsyror hjälper till att stabilisera membranen och behövs för hjärncellernas funktioner. Om kosten innehåller för lite av de här fettsyrorna kan signalöverföringen mellan nervcellerna försämras. Och vi är inte det vi äter, utan det vi absorberar. Bristfällig ämnesomsättning och nedsatt matsmältningsfunktion kan försämra kroppens upptag och nedbrytning av maten, vilket i sin tur minskar förmågan att tillverka signalsubstanser.

Ämnen som är skadliga för nervsystemet är en annan stor bidragande orsak till obalanser i kroppens signalsubstansnivåer. Giftiga ämnen som tungmetaller, industriella lösningsmedel, bekämpningsmedel, droger, alkohol och även vissa läkemedel kan orsaka permanenta skador på de nervceller som tillverkar signalsubstanserna. Eftersom vissa av dessa kemiska toxiner är fettlösliga och hjärnan är uppbyggd främst av fett, kan många av toxinerna ta sig igenom den skyddande blod- hjärnbarriären och gå in i hjärnans celler. När ett toxin når hjärncellen kan den orsaka stora obalanser i hjärnans kemi. Den sista stora komponenten som påverkar signalsubstansernas balans är genetiska faktorer.

Vissa personer är metaboliskt predisponerade för brister eller överskott av vissa signalsubstanser, vilket kan leda till missbruk av droger eller alkohol, matstörningar, koncentrationsnedsättningar och problem med hyperaktivitet eller depression som ärvs i släkten.

Serotoninet är en av de viktigaste signalsubstanserna och låg serotoninhalt har blivit en riktig folksjukdom i USA och även Sverige.

 

Vid låga serotoninnivåer kan du känna dig

• Ilsken, lättretad, arg

• Uppträda våldsamt och antisocialt beteende

• Sova illa, sömnlöshet

• Orolig

• Få panik

• Skenande tankar

• Minskat intresse för sex

• Sug efter kolhydrater och socker

• Sug efter alkohol

• Huvudvärk och migrän

• Värk och smärta

• Problem med magen

Print Friendly, PDF & Email

3 thoughts on “Orsaker till obalanser i hjärnans kemi

  1. Profilbild

    Lesa

    Hej !

    Känner igen alla symptomen på låga serotonin nivåer, har precis fått barn och sista månaderna under graviditeten och nu efteråt så har det märkts tydligt , särskilt humöret och suget efter sött . Vet precis hur och vad man ska äta och inte och försöker men har liksom tappat tålamodet och orken . Äter omega 3 som tillskott , men hur mycket behövs för att uppnå en bra nivå ?

    Mvh Lesa

Kommentera