Livsstilsförändring

Livsstilsförändring är ett spännande tema som jag konfronteras med dagligen i mitt arbete. De flesta jag träffar är inte mogna att genomgå en livsstilsförändring, de vill bara ha en “quick-fix”. En livsstilsförändring är precis vad ordet ger uttryck för, att man förändrar sitt sätt att leva. Det kräver att du bryter en vana, tar bort eller lägger till något nytt. Förändringen kan vara mycket tuff  men betalar sig flera gånger om, förutsatt att man har kunskap och en plan att följa.

Jag har gått, och genomgår en sådan förändring. Jag kallar det även för personlig utveckling eller en investering. En del i denna förändring är att äta svettkappslar. Detta kommer jag att utveckla i ett senare inlägg.

Mitt senaste projekt började när jag konfronterades av sjukvårdsetablissemanget. Mitt alternativ var att underkasta mig supermedicinen Remicade, ett immunsupressivt läkemedel som tar bort symptomen, men inte orsaken till Ulcerös colit . Jag valde istället att påbörja en livsstilsförändring baserad på teorier som följt mig under min tid  som personlig tränare men också på grund av skräck inför den potenta medicinen.

Min livsstilsförändring har inneburit en kostomläggning, en utbildning till Lic. kostrådgivare samt en del insikter. Kostomläggningen baserades på tidigare kunskaper och teorier och påbörjades i samband med min första kontakt med Anna Hallén. Anna Hallén arbetade då som lärare på mf Hälsoutbildningar. Hon gav mig ett upplägg som gick hand i hand med de teorier jag utvecklat tidigare. Man kan säga att hon bekräftade mina teorier, samt skruvade till det lite extra. I dag mår jag betydligt mycket bättre och jag har kommit till insikter i temat Livsstilsförändring.

"Det man inte vet, mår man inte dåligt av"

Det är en sanning med modifikation skulle jag vilja säga, eftersom du samtidigt inte vet vad du kan gå miste om. Många därute vet att de lever ett ohälsosamt liv men tycker sig inte må dåligt av det, vilket leder oss in på en annan aspekt i ämnet. Det du inte tror dig må dåligt av idag kommer att uppenbara sig längre fram i livet och förmodligen i en aggressivare form. Många av de aggressivaste sjukdomarna uppenbarar sig efter två till tre decennier.

“att göra som man alltid har gjort och förvänta sig ett annat resultat är ren galenskap” - Albert Einstein

Är du inte nöjd med din rådande situation så måste du göra saker annorlunda för att få ett annorlunda resultat. En förändring innebär en period av ovisshet och i många fall en försämring innan det blir bättre. Upplever du det som enkelt så förändrar du förmodligen ingenting. Min rekommendation till dig som är sugen på en förändring i livet är att kontakta en behörig person i ämnet och sedan släppa taget.

Lycka till och vänta inte för länge – almanackan kommer alltid se lika uppbokad ut.

Starka hälsningar Lucas

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera