När sex och förälskelse är ett missbruk och beroende

I dag har jag tänkt att blogga om min livshistoria som sex-och kärleksberoende, något som jag själv aldrig hade hört talas om innan jag fick behandling för mitt sockerberoende. Att jag misslyckades i relationer och hela tiden blev kär i fel män, det visste jag kanske – eller kanske inte – jag trodde att det var så här smärtsamt att bli kär och olyckligt kär, helt enkelt.

Jag vill att människor ska våga se att problemet finns. Först när vi vågar prata om det kan vi ta tag i problemen. Men det kan upplevas skamfyllt och svårt att prata om. Fortfarande år 2012 verkar vi ha svårt att prata om sex och missbruk och då blir det extra känsligt att våga prata om sex-och kärleksberoende.

För att tillfriskna måste man lära sig vad som är normalt i en relation och med kognitiv behandling kan egenvärdet höjas, självkänslan stärkas. Den grundläggande känslan som de flesta drabbade upplever är en övergivenhets- och ensamhetskänsla, som kan bottna i ett anknytningsmönster från barndomen. Man är rädd att bli avvisad. Man söker sig till nya relationer för att få kontroll. Man gör det onormala till normalt.

Det var nog först när jag utbildade mig till addiktolog/beroendeterapeut på FUN – Fria Universitetet Norden som jag fick ett namn på problematiken. Visserligen hade jag under min behandling hos Bitten Jonsson varit på en efterbehandling – Relationsbehandlingsvecka, men jag kapitulerade aldrig under denna vecka, jag hade precis kapitulerat i mitt sockerberoende. En drog släpper man inte så lätt. Framför allt inte när man vägrar  attse det som en drog, ett missbruk, eller beroende, när man fortfarande är i förnekelsen. Men det såddes ett frö…

Resan blev lång och smärtsam innan jag slog i botten i mitt sex-och kärleksberoende.

Idag 10 år senare har jag skrivit en självbiografi, Brustna Illusioner. Boken bygger på mina egna upplevelser och erfarenhet av sex- och förälskelsedysberoende.

Jag sökte mig till omöjliga relationer. Förälskelsen fungerar som ett dopaminpåslag som ger snabb tillfredsställelse precis som vilken annan drog som helst. Grundproblemet är att man är rädd för intimitet (närhet), rädd för att bli lämnad och sviken. Man mår dåligt och har svårt med tillit och vågar inte gå in i en nära relation.

BRUSTNA ILLUSIONER
– NÄR SEX OCH FÖRÄLSKELSE ÄR ETT MISSBRUK OCH BEROENDE

Boken, som är skriven i romanform, handlar om huvudpersonen Sandra och hennes väg in i beroendet och tillfrisknandet. Jag ville förklara grunden tillvarför Sandra gör som hon gör.

Sandra blandar ihop kärlek och sex. Hon inleder förhållande efter förhållande som alla spricker.

Utdrag, vad boken handlar om:

Varför romantiserar vissa kvinnor och män sina relationer, bygger luftslott och flyttar in och ser inte verkligheten som den är?

Boken handlar om Sandra som efter sin skilsmässa letar efter kärleken, efter mannen i sitt liv. Vägen i sökandet efter den rätte blir lång och krokig, då Sandra hela tiden förälskar sig i fel män.  Sandra som är bekräftelsesökande har ett upprepat mönster och förälskar sig i – erövrar - män som inte är intresserade av ett fast förhållande med henne

Sandras tankar, känslor och beteenden är typiska symtom vid sex-och förälskelsedysberoende.

I boken berättas hur Sandras liv förändras från total känslomässig kaos med sexuell bekräftelse, flirt, erövringar och jakten på mannen i hennes liv till insikt, tillfrisknande och livsstilsförändring med sunda tankar, äkta sann kärlek och kärlek till sig själv.

Förord

Att vara sex och förälskelsedysberoende innebär att man romantiserar och sexualiserar sina relationer och ser sin partner som ett objekt. Man romantiserar, bygger luftslott och flyttar in och ser inte verkligheten som den är. En sex- och förälskelsedysberoende känner sig ofta ensam och tom inombords och försöker fylla detta tomrum med relationer och andra människor. Man utövar makt, kontroll, förförelse, erövringar, flirtar och söker kickar för egen vinnings skull. Vanligt är att blir kär i någon som är svår att uppnå. Man söker spänning och smärta för att känna sig levande. Många ser smärtan som ett mått på kärlek.

En sexoch förälskelsedysberoende blandar ihop sina känslor och kan inte skilja på intimitet (närhet) och intensitet (kickar) i en relation. Den beroende blandar ihop den sexuella känslan med förälskelsekänslan. Det är en besatthetssjukdom där planerandet och jakten på drogen  sex, romantisering, passion och förälskelse- upptar hela personens tankar och liv.

Denna bok riktar sig till både kvinnor och män men är skriven ur en sex - och förälskelsedysberoende kvinnas perspektiv, där romantisering dominerar.                  Innehållet bygger på mina egna upplevelser och erfarenhet av sexoch förälskelsedysberoende.  Personerna i boken heter något annat i verkligheten.

Hjälp för sexoch förälskelsedysberoende finns genom terapi vid:

Sex och förälskelseberoende är en besatthet. Jakten på drogen, det vill säga sex och förälskelser, upptar hela personens liv, vilket påverkar vardagen, hemma och på arbetet. Man går in i en bubbla och uppslukas helt av att mejla, sms:a, facebooka, ringa och hålla igång relationen. All tid går ut på att få kickar och när man väl uppnått kicken börjar jakten på en ny kick. Missbruk/beroende, är när man upprepar ett destruktivt beteende trots att man får negativa konsekvenser.

MIN LIVSHISTORIA I SEX-OCH KÄRLEKSBEROENDE
-  NÄR SEX OCH KÄRLEK ÄR EN DROG

Jag var livrädd för att bli ensam efter skilsmässan och jag hittade min egen tillfälliga smärtlindring i förälskelser.

Kärleksbehovet hade jag redan som barn. När barn inte blir sedda får de ett bekräftelsebehov. Jag ville bli sedd, behövd, bekräftad.

Min första man träffade jag redan i tonåren och några år senare var jag både gift och tvåbarnsmamma. Förhållandet varade i 27 år innan vi insåg att vi ohjälpligt glidit isär och skilde oss. Under de åren höll jag min inre tomhet i schack genom att ha ett perfekt hem, missbruka socker och senare genom att jobba, jobba, jobba. Vid skilsmässan fortsatte jag allt längre in i arbetsnarkomanin. Jag gick till och med in på min semester och arbetade som läkarsekreterare på Visby lasarett – och det var då jag fick en stroke. Trots det skulle livet bara snurra ännu fortare och det var här det accelererade. Läs mer om det på gårdagens blogginlägg. Där jag berättar om mitt sockerberoende, arbetsnarkomani och att jag till slut fick en stroke.

För allt skulle förstås lösa sig. Livet skulle bli perfekt, bara jag hittade den rätte mannen. Trodde jag. Resultatet blev att jag levde i ett känslomässigt kaos under tio års tid. Jag hade ständigt någon man på gång, som kunde vara den stora kärleken.

Att hitta attraktiva män var inget problem. Jag träffade dem via internet, fick kontakt med på uteställen eller genom släkt och vänner.

Från första attraktion till en sexuell relation gick det väldigt snabbt, men ju mer svårfångad mannen var, desto ihärdigare blev jag. Bara jag övervann honom, trodde jag att allt skulle ordna sig.

Symtom på sex-och kärleksberoende är;  Flirt, jakt, förförelse och att vinna ”kampen” – det är vägen dit, uppladdningen, som är själva kicken. När man väl fångat mannen, så är kicken över och man börjar om igen med uppladdningen - kicken.

Under en 10 års-period hade jag inte en enda fast relation. Det fanns män i mitt liv, men ingen som var en riktig relation – någon enstaka varade kanske i 2 månader, max i något halvår. Jag levde ensam, men jag hade alltid någon att tänka på och prata om. Jag kände mig levande och betydelsefull när det fanns en man i mitt liv.

För fast jag så gärna ville, ledde aldrig kärleksaffärerna till ett längre förhållande. Jag mådde jättedåligt när jag blev förälskad samtidigt som jag kickade på förälskelsekänslan, blev drogad på den – men egentligen kickade jag nog på smärtan som förälskelsen gav.

Jag försökte hålla kontakten, trots att mannen kanske avvisat mig, allt för att fånga mannens intresse, bli sedd och bekräftad. Att vinna honom. Men jag blev istället nonchalerad och ratad för andra kvinnor, som mannen istället valde framför mig. Jag längtade så efter sund kärlek och vägrade släppa taget om den mannen som jag ville ha och som jag trodde var den rätte.

Och jag var fast besluten att vinna kampen om honom. Att han till slut skulle vilja ha mig, bara han insåg sitt bästa och fick tid på sig, så trodde jag att han nog skulle välja mig och komma tillbaka. Det var en ständig hjärtesorg men jag trodde: Så här är livet, så här ont gör det i kärleksrelationer. Och det var säkert denna smärta som jag kickade på, som gjorde mig levande, som gjorde att jag visste att jag kände något – en smärta som jag kände igen – som i sig var en trygghet och som jag kände kontroll när den infann sig. En smärta och sorg som jag troligtvis kände igen från barndomen.

Symtom på sex-och kärleksberoende är; makt och kontroll. Och att det har gått fel i dating-fasen. Man har hoppat över någon fas, exempelvis har man gått direkt från kontakt till sex.

Så här i efterskott har jag insett att jag förväxlade förälskelse med smärta. Ju mer smärta, desto mer förälskad och kär trodde jag att jag var. Och jag förväxlade kärlek med sex.

Alltså drogs jag till män som själva hade problem med närhet och kärlek, precis som jag själv. Paradoxalt är att egentligen var det ju jag som var intimitetsrädd och rädd för att bli ensam och övergiven, därför valde jag omedvetet män som inte ville ha mig, då hade jag kontroll. Är man intimitetsrädd så vågar man inte öppna upp sitt hjärta och släppa in sund kärlek på grund av rädslan att bli övergiven. Ensamhets- och övergivenhetskänslan är en avgrundskänsla – en känsla som man inte tror man överlever i om den kommer upp till ytan, därför gör man allt för att ha kontroll på denna smärta – det blir som en överlevnadsstrategi att göra allt för att hålla denna känsla av smärta på avstånd.

Från början förstod jag inte att de här männen var upptagna. Problemet var att jag inte gick eller satte ner foten,  när jag insåg detta. Men det var kanske inte helt lätt alla gånger, kanske lite naivt men en av männen hade jag kontakt med i sex års tid. Han var visserligen singel men det visade sig så småningom att han hade fyra kvinnor i sitt liv som han inte kunde bestämma sig för.  Jag vet inte vilken i rangordningen jag var – men jag var aldrig nummer ett för honom. Han bodde 20 mil ifrån mig men vi hade många långa förtroliga telefonsamtal där vi pratade om allt och träffades emellanåt när han var på genomresa i min hemstad. Men som i allt missbruk, så finns här också en förnekelse och ett försvar. Jag försvarade vår relation med att vi var så goda vänner  och kanske så småningom kunde bli ett par. Men i terapin fick jag lära mig att man inte har sex med sina vänner – så egentligen borde jag ha sett att han var en sexuell kontakt som kom och gick och skulle aldrig bli något annat.

En annan man ville alltid att jag skulle gå hem innan det blev morgon och att jag skulle hålla vårt förhållande hemligt – trots att vi träffats från och till i flera år. Ändå trodde jag att han var lika förälskad i mig, som jag i honom – eller jag trodde  -  i min fantasi – i min ”bubbla – i mitt fantasislott” att han så småningom skulle bli kär i mig, bara tiden blev mogen och han fick lite tid på sig att utveckla detta. Men relationen utvecklades aldrig till mer än en sexuell relation.

Det har tagit tid att skriva boken och det har inte varit alldeles enkelt. Jag har gråtit mycket, det har varit smärtsamt att uppleva det jag varit med om genom Sandra. Och det är en lång process att tänka och lära sig in i ett ”normalt” tänk och beteende.

Det är få (förutom jag) som jobbar med denna typ av relationsproblematik utifrån ett missbruk och beroende men hjälp finns. Jag har själv blivit hjälpt via Dysberoendekliniken i Stockholm och lever i dag i en sund relation.

Det var när jag minst anade det som det hände. Jag hade tillfrisknat och hade en ny utbildning, en fin lägenhet och jag hade bestämt mig för att leva ensam och ta hand om mig själv, mina barn och barnbarn. Jag hade tänkt att lägga min kraft på annat i livet än på män som inte ville ha mig. Istället träffade jag min nuvarande man, min ungdomskärlek. Jag hittade den verkliga kärleken – en äkta, sund kärlek. Lennart dök upp vid precis rätt tillfälle, då vi båda var fria och jag var äntligen fri från kärleksberoendet.

Vi träffades på ett litet fik i Motala, tonårens pojkvän, mitt livs första kärlek. Ett fik där ingen av oss tidigare besökt en vanlig tisdagförmiddag. Jag gick fram och sa hej och frågade om han kom ihåg mig, då vi inte hade sett varandra på 40 år. Sedan dess har vi varit ett par. Förra hösten gifte vi oss efter 3,5 år tillsammans. Men den här gången skyndade jag långsamt. Jag gjorde annorlunda för att resultatet skulle bli annorlunda. Jag gick inte in i en förälskelsebubbla, utan vi dejtade ända tills vi såg att vi trivdes tillsammans. Först då inledde vi en relation. I vårt äktenskap är det ”jag, du och vi”, som är de tre viktigaste grundpelarna i en sund relation som också innehåller omsorg, kommunikation och engagemang. Vi är tillsammans i allt men vi är inte beroende av varandra.

Men det var inte lätt att berätta för min man om tiden som kärleksberoende. Jag visste inte hur han skulle reagera. Men alla har sin historia och han lyssnade och menade att det är just våra erfarenheter som format oss till dem vi är idag, att vi är de personer vi är. Vi har tillit till varandra.

Boken har fått ett varmt mottagande och många har skrivit och berättat att de har känt igen sig i problemen och fått motivation att söka hjälp. Flera har tackat för att jag har satt ord på deras känslor. Jag skrev boken främst för att hjälpa andra drabbade, för att ge insikt och motivation att söka hjälp tidigare än jag gjorde. Men den kan även läsas av andra för att få kunskap. Om man har en vilja att förändra sitt beteende går det att bygga upp självkänslan och komma till rätta med problemen.

Boken har jag finansierat själv och har tryckts på Atremi bokförlag i Mjölby. Den kan köpas genom mig enligt uppgifter nedan eller via någon av butikerna här.

Det här var delar hämtat från min livshistoria i sex-och kärleksberoende. Hoppas du vill läsa vidare och få veta mer om hur beroendesjukdomen kan se ut genom olika utlopp. Och hur beroendesjukdomen kan ge sig i uttryck utifrån obalans i biokemin osv. Jag kommer tillbaka i morgon och berättar vidare.

Om du vill ha kontakt med mig, är du välkommen att höra av dig, enligt uppgifter nedan. Gå gärna in och följ inläggen på min egna blogg med adress brustnaillusioner.wordpress.com

Varma hälsningar,

Gunilla Höög Cert.addiktolog/beroendeterapeut/dipl kostrådgivare

E-post: info@nylivsstilshalsa.se
www.nylivsstilshalsa.se
brustnaillusioner.wordpress.com
Telefon: 070-553 40 25

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “När sex och förälskelse är ett missbruk och beroende

  1. Pingback:

  2. Pingback:

Kommentera