12 steg till tillfrisknande

Så har den här veckan redan nått sitt slut. Det har varit väldigt roligt att vara gästbloggare här – tack för all respons. Dagens princip är om möjligt den viktigaste – om de nu går att gradera.

Den tionde principen - Gå med i en självhjälpsgrupp och börja arbeta i ett tolvstegsprogram. Det finns flera olika varianter beroende på vilket utlopp ditt beroende har. Det finns olika självhjälpsgrupper som arbetar med de tolv stegen, utifrån vilket utlopp beroendesjukdomen har. AA (Anonyma Alkoholister) är antagligen den allmänt mest kända gruppen. Det är också den äldsta, som grundades redan 1935. NA (Anonyma Narkomaner/Narcotics Anonymous), OA (Anonyma Överätare/Overeater Anonymous), FAA (Anonyma Matmissbrukare/Food Addiction Anonymous), DA (Deptors Anonymous, (Anonyma Skuldsatta finns än så länge bara på engelska), SLAA (Anonyma sex- och kärleksberoende/Sex and Love Anonymous), AAA (All Addicts Anonymous), OLGA (Online Gamers Anonymous), SA (Shopaholic Anonymous) är några exempel. Googla på internet så hittar du deras respektive hemsida. Det som förenar samtliga grupper är att de arbetar utifrån de tolv stegen. Beroende på vilket utlopp du har, justerar du orden i stegen så att de passar dig. Dessa grupper samlar miljoner människor över hela jorden, varje vecka, och för många, varje dag. Det finns många stödgrupper för anhöriga kopplat till ovanstående grupper, där anhöriga kan arbeta i stegen och tillfriskna från medberoende. Antingen sker det parallellt med att den nära kära själv jobbar i stegen, eller så har personen inte kommit så långt än. Det viktigaste med stegarbetet är insikten om att jag inte är ensam, och att jag inte kommer att reda ut min beroendesjukdom på egen hand.

Var rädd om dig, och ta hand om ditt tillfrisknande.

Print Friendly, PDF & Email

Kommentera