Du har fel! Nej, det är du som har fel!

Ungefär så låter de allra flesta debatter idag - debatter i allmänhet, och TV-debatter i synnerhet. Handlar debatten dessutom om maten och våra kostråd så blir den gärna högljudd och känslosam också. På sex-sju minuter ska alla få säga sitt och förklara sin ståndpunkt, vilket naturligtvis är omöjligt. Det är ungefär som kläderna med ”one size fits all” som egentligen betyder ”one size fits nobody”, det följer förenklingens princip. En del kanske finner debatterna underhållande, det må så vara, men som grund för kunskapspåfyllnad torde de vara hopplösa för den som inte redan är insatt.

Så hur hänger det då ihop? Vad är det egentligen kostdebatten speglar? Vilka är delarna?

1. Det första vedträet på debattbrasan brukar vara det vetenskapliga stödet. Den ena sidan framhärdar i de hundratusentals studier som sägs stödja de nuvarande offentliga kostråden. Den andra sidan pekar på betydligt färre men modernare studier som bevis för motsatsen. Så vad väger tyngst? Avgör själv…

Visst finns det tusentals studier som backar upp de gällande råden. Flertalet av dessa studier är dock gamla, så kallade observationsstudier, av dålig kvalitet och har låg evidensgrad, det vill säga de bevisar inte det de påstås bevisa. Faktum är att många av dem inte borde passera det vetenskapliga nålsögat av idag. Studierna visar i bästa fall på ett möjligt samband mellan kosten och olika hälsoparametrar men de bevisar inga som helst orsakssamband. Man kan alltså inte dra några egentliga slutsatser av dessa studier, men de skulle kunna ligga till grund för fortsatta, kvalitativa studier…Senare studier som gjorts och som åberopas av lågkolhydratanhängarna är antingen metaanalyser av de gamla studierna – och slår fast att de slutsatser man tidigare dragit varit felaktiga. Eller också är de nya studierna av kvalitativ karaktär. Dessa studier är av förklarliga skäl inte lika omfattande, innefattar inte lika många människor och har inte pågått under lika lång tid. Å andra sidan är de välgjorda och visar på just orsakssamband. Resultaten visar att de gamla hypoteserna varit fel, och ger istället i alla delar (vikt, diabetes, hjärt-kärl) stöd för en kost som i mångt och mycket går emot gällande kostråd.

2. Sedan har vi den andra vedklabben på debattbrasan, hänsynen till de så kallade riskmarkörerna. Alltså faktorer, mätvärden, som anses visa på en ökad risk för hjärtinfarkt, stroke och i värsta fall död. Ett högt blodtryck, övervikt, högt blodsocker och dåliga blodfettsvärden anses alltså öka risken att dö i förtid. Är de olika ”falangerna” oense om detta? I stora delar, nej. Vissa värden diskuteras visserligen men sammantaget och i stora delar är man faktiskt överens. Den ”gamla” kunskapen säger då att de nuvarande officiella kostråden bör leda till bra värden för dessa riskmarkörer. Lågkolhydratsidan pekar då på problemet att alltfler människor de senaste decennierna inte alls fått några bra värden av att följa dessa råd. Och när de här och nu gör tvärtom, det vill säga går över till lågkolhydratkost med mer fett, får de just den eftertraktade förbättringen, av samtliga värden…

3. Och så har vi då vedträ nummer tre i debatten, tiden. Representanter för de officiella råden menar att lågkolhydratkost med mer fett (särskilt mättat) är ett farligt spel som framförallt kommer att leda till fler hjärtinfarkter över tid, helt oavsett en förbättring av riskmarkörerna här och nu.

Lågkolhydratförespråkarna å sin sida menar att en förbättring NU faktiskt ÄR en förbättring. Man menar också att evolutionen i sig självt ger långsiktigt stöd för lågkolhydratkosten; den mat vi ätit i flera hundratusen år borde vara, inte bara ofarlig, utan till och med den nyttigaste och den vi är genetiskt anpassade för. Dessutom pekar man på de senaste decenniernas negativa hälsoutveckling, med nuvarande kostråd, och menar att denna utveckling är bevis nog för de NUVARANDE rådens farlighet.

Ja, ungefär så ser debatten ut om man benar isär väsentligheterna och bortser från personangrepp, känsloutbrott och makt- och revirutövande. Vilket resonemang som är mest troligt och logiskt är upp till dig att avgöra. Jag har min logik, och den är, åtminstone för mig, solklar…

Print Friendly, PDF & Email

Postad i Reflektioner den av .
Therese Renåker

Om Therese Renåker

Therese är den kloka kostrådgivaren som i sin dagliga verksamhet specialiserat sig på kvinnor och kvinnors hormoner. Med ett stort intresse för människans livsbetingelser i allmänhet och hälsa i synnerhet ger Therese oss perspektiv på vad som händer och sker i och runt omkring oss. Therese är verksam som rådgivare, utbildare, skribent och föreläsare med hemmabas i Norrköping. Egen blogg

7 thoughts on “Du har fel! Nej, det är du som har fel!

 1. Profilbild

  hajeem

  Hej!
  Utmärkt gjort men...jag hade helst att du uttalade dig precis om den vi vänter på, nämligen att du tyckar att LCHF´aren har rätt. Nu är det så att man kan tolka sin egen uppfatting i vad du beskrev. Det känns att kan kan vara LITE gravid isa antingen vara det eller inte.

  1. Therese Renåker

   hajeem,
   Med tanke på vem jag är, vad jag jobbar med och vilken sida det här skrivs på så är din slutsats naturligtvis helt korrekt 🙂 Men vill du ha en förlossning så ska du självklart få det: Ja, jag anser att logik, evolution, ny vetenskap och observationer av verkligheten ger stöd för lågkolhydratkost!

  1. Therese Renåker

   Precis 🙂 Och miljöaspekten är också viktig - men den har ingenting att göra med vilken mat människor mår bäst av. Att sedan vår köttproduktion/kreaturshållning är helt åt skogen torde de flesta vara överens om. Så varför inte istället diskutera hur vi förbättrar den, åtminstone inom vårt eget lands gränser?

 2. Profilbild

  Ethel Loberg

  Ja nog känns det som att mediadebatten SLV - LCHF har nått vägs ände , det blir mindre intressant för varje debatt. Vad som däremot inte avtar är välmåendet av LCHF, det borde slutligen bli det helt avgörande för att dessa fruktlösa diskutioner "bra eller dåligt" kommer att självdö och gå i graven för alltid. Kartan och verkligheten har ju gått skilda vägar i snart 10 år nu.

Kommentera